Moties ingediend bij het tweeminutendebat Belastingdienst

Plenaire vergadering 16 april 2024

Motie van de leden Idsinga en Palmen over erop toezien dat ook stukken van intern beraad zijn opgenomen in de dossiers die aan de rechter dienen te worden verstrekt

Besluit: Overgenomen.

31066-1366
Indiener F.L. Idsinga
Kamerlid, NSC
+ 1 andere

Motie van de leden Idsinga en Omtzigt over de definitie van het begrip "eigen dossier" en terughoudendheid bij het inroepen van de geheimhoudingsplicht

Besluit: Aangehouden.

31066-1367
Indiener F.L. Idsinga
Kamerlid, NSC
+ 1 andere

Motie van het lid Idsinga over uitspreken dat het bestaande gratis karakter van de Belastingtelefoon en de Helpdesk Intermediairs behouden blijft

Besluit: Aangenomen.

31066-1368
Indiener F.L. Idsinga
Kamerlid, NSC

Motie van het lid Vermeer over het vermijden van extra controles op de tweedehandsverkoop op onlineplatformen

Besluit: Aangenomen.

31066-1369
Indiener H. Vermeer
Kamerlid, BBB

Motie van het lid Van Eijk c.s. over in de handhavingsstrategie prioriteit geven aan het opsporen en aanpakken van fraudes waar veel geld in omgaat

Besluit: Aangenomen.

31066-1370
Indiener W.P.J. van Eijk
Kamerlid, VVD
+ 2 anderen

Motie van het lid Inge van Dijk over een onderzoek naar de meerwaarde van het inrichten van een team monitoring hoger beroep bij de Belastingdienst

Besluit: Aangenomen.

31066-1371
Indiener I. (Inge) van Dijk
Kamerlid, CDA