Moties ingediend bij de Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, de Wet op de Raad van State en enige andere wetten

Plenaire vergadering 16 april 2024

Motie van het lid Van Nispen over een aparte begroting voor de rechtspraak

Besluit: Stemming uitgesteld.

36243-13
Indiener M. van Nispen
Kamerlid, SP

Motie van het lid Van Vroonhoven over de wet zo uitleggen dat een rechter die voor de volledige duur van het politieke lidmaatschap buitengewoon verlof neemt, voldoet aan de vereisten van de wet

Besluit: Stemming uitgesteld.

36243-14
Indiener J.N. van Vroonhoven
Kamerlid, NSC

Motie van de leden Van Vroonhoven en Omtzigt over alle aanbevelingen in paragraaf 85 van het advies van de Venetiƫ-Commissie omzetten in beleid en wetgeving

Besluit: Stemming uitgesteld.

36243-15
Indiener J.N. van Vroonhoven
Kamerlid, NSC
+ 1 andere

Motie van het lid Van Vroonhoven over de samenstelling van de Raad voor de rechtspraak verbreden

Besluit: Stemming uitgesteld.

36243-16
Indiener J.N. van Vroonhoven
Kamerlid, NSC

Motie van het lid Van Vroonhoven over niet langer mensen uit de ABD-pool of topambtenaren van Justitie en Veiligheid laten benoemen in de Raad voor de rechtspraak

Besluit: Stemming uitgesteld.

36243-17
Indiener J.N. van Vroonhoven
Kamerlid, NSC