Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Eurogroep/Ecofinraad

Plenaire vergadering 9 april 2024

Motie van de leden Van Hijum en Heinen over zich blijven inzetten voor een stevige positie van onafhankelijke nationale begrotingsautoriteiten en een onafhankelijke beoordeling van naleving van de regels door het European Fiscal Board

Besluit: Aangenomen.

21501-07-2013
Indiener Y.J. van Hijum
Kamerlid, NSC
+ 1 andere