Moties ingediend bij het dertigledendebat over een extra belasting voor extreem rijken

Plenaire vergadering 9 april 2024

Motie van de leden Dijk en Maatoug over het met prioriteit uitvoeren van de motie-Alkaya over een mondiale minimumvermogensbelasting voor miljardairs en het aansluiten bij het G20-initiatief voor effectieve belasting van de allerrijksten

Besluit: Aangenomen.

25087-330
Indiener J.P. Dijk
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Motie van de leden Dijk en Maatoug over in EU-verband een kopgroep vormen voor het invoeren van een EU-exitbelasting voor high-net-worth individuals en een nationaal voorstel voor een exitbelasting uitwerken

Besluit: Aangenomen. (72-71)

25087-331
Indiener J.P. Dijk
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Motie van de leden Dijk en Maatoug over een concreet en doorgerekend voorstel voor een nationale miljonairsbelasting met de stukken van het Belastingplan 2025 naar de Kamer sturen

Besluit: Verworpen.

25087-332
Indiener J.P. Dijk
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Motie van de leden Idsinga en Van Eijk over zich blijven inspannen voor de invoering van een wereldwijde minimumbelasting ten aanzien van hypermobile wealthy individuals

Besluit: Aangenomen.

25087-333
Indiener F.L. Idsinga
Kamerlid, NSC
+ 1 andere

Motie van het lid Idsinga c.s. over de lucratiefbelangregeling zo aanpassen dat managers in de private-equitysector ten aanzien van hun carried interest worden belast naar het progressieve tarief van box 1

Besluit: Aangenomen.

25087-335
Indiener F.L. Idsinga
Kamerlid, NSC
+ 2 anderen

Motie van het lid Maatoug over voorkomen dat de verhouding tussen de belastinginkomsten die door werkende mensen worden opgebracht en de belastinginkomsten uit kapitaal schever wordt

Besluit: Aangenomen.

25087-336
Indiener S. Maatoug
Kamerlid, GroenLinks-PvdA

Gewijzigde motie van de leden Idsinga en Van Eijk over een evaluatie naar de doelstellingen, huidige regelgeving en handhavings- en uitvoeringspraktijk rondom de vaststelling van fiscale woonplaats (t.v.v. 25087-334)

Besluit: Aangenomen.

25087-338
Indiener F.L. Idsinga
Kamerlid, NSC
+ 1 andere