Aangehouden motie ingediend bij het debat over de gesloten jeugdzorg

Plenaire vergadering 9 april 2024

Motie van de leden Bruyning en Dobbe over het CPT in Straatsburg middels een brief van de Voorzitter verzoeken een inspectie te houden in de gesloten jeugdzorg in Nederland

Besluit: Aangehouden.

31839-999
Indiener F.H. Bruyning
Kamerlid, NSC
+ 1 andere

Gewijzigde motie van de leden Bruyning en Westerveld over uitspreken dat over de misstanden in de gesloten jeugdzorg een beknopte parlementaire enquête wordt ingesteld (t.v.v. 31839-998)

Besluit: Verworpen.

31839-1016
Indiener F.H. Bruyning
Kamerlid, NSC
+ 1 andere