Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Armoede- en schuldenbeleid

Plenaire vergadering 26 maart 2024

Motie van de leden Palmen en Mohandis over de vermogensgrenzen van lokale belastingen gelijkstellen aan de vermogensgrenzen van de Participatiewet

Besluit: Aangehouden.

24515-742
Indiener S.T.P.H. Palmen
Kamerlid, NSC
+ 1 andere