Moties ingediend bij het debat over het Gezond en Actief Leven Akkoord

Plenaire vergadering 5 maart 2024

Motie van het lid Paulusma c.s. over onderzoeken of tabak met een zeer laag nicotinegehalte in Nederland wordt aangeboden en bezien welke rol die kan spelen in het ontmoedigingsbeleid

Besluit: Aangenomen.

32793-715
Indiener W. Paulusma
Kamerlid, D66
+ 2 anderen

Motie van het lid Paulusma over het RSV-vaccin in het Rijksvaccinatieprogramma opnemen

Besluit: Aangenomen.

32793-716
Indiener W. Paulusma
Kamerlid, D66

Motie van het lid Dobbe over de preventieaanpak meer baseren op het tegengaan van de maatschappelijke oorzaken van sociaal-economische gezondheidsverschillen

Besluit: Aangenomen.

32793-717
Indiener S.E.M. Dobbe
Kamerlid, SP

Motie van de leden Dobbe en Slagt-Tichelman over een algeheel verbod instellen op reclame voor alcohol

Besluit: Verworpen.

32793-718
Indiener S.E.M. Dobbe
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Motie van het lid Slagt-Tichelman c.s. over een integraal langetermijnplan om sociaal-economische gezondheidsverschillen te verkleinen en preventiedoelen te halen

Besluit: Aangenomen.

32793-719
Indiener E. Slagt-Tichelman
Kamerlid, GroenLinks-PvdA
+ 5 anderen

Motie van het lid Slagt-Tichelman c.s. over onderzoeken of preventieve programma's gratis beschikbaar gesteld kunnen worden aan scholen

Besluit: Verworpen.

32793-720
Indiener E. Slagt-Tichelman
Kamerlid, GroenLinks-PvdA
+ 3 anderen

Motie van het lid Teunissen c.s. over een voorstel waarmee VWS verder kan bijdragen aan meer gezonde, groene schoolpleinen

Besluit: Verworpen.

32793-721
Indiener C. Teunissen
Kamerlid, PvdD
+ 5 anderen

Motie van het lid Teunissen c.s. over een verbod op reclame voor ongezond voedsel

Besluit: Verworpen.

32793-722
Indiener C. Teunissen
Kamerlid, PvdD
+ 4 anderen

Motie van de leden Tielen en Paulusma over monitoren in hoeverre mensen ervaren dat ze gezond en actief kunnen leven

Besluit: Aangenomen.

32793-723
Indiener J.Z.C.M. Tielen
Kamerlid, VVD
+ 1 andere

Motie van het lid Van der Plas over scholen actiever ondersteunen bij het aanbieden van gezond voedsel

Besluit: Verworpen.

32793-724
Indiener C.A.M. van der Plas
Kamerlid, BBB

Motie van het lid Van der Plas over erop toezien dat in ziekenhuizen dierlijke eiwitten niet van het menu verdwijnen

Besluit: Verworpen.

32793-725
Indiener C.A.M. van der Plas
Kamerlid, BBB

Motie van de leden Daniëlle Jansen en Ceder over de overgebleven SPUK-gelden 2023 ter beschikking stellen voor de gemeenten

Besluit: Aangehouden (tijdens debat).

32793-726
Indiener D.E.M. (Daniëlle) Jansen
Kamerlid, NSC
+ 1 andere

Motie van het lid El Abassi over een actieplan om taalbarrières in de zorg te verkleinen

Besluit: Verworpen.

32793-728
Indiener I. el Abassi
Kamerlid, DENK

Gewijzigde motie van de leden Daniëlle Jansen en Krul over in kaart brengen of en hoe alcoholmarketing via wetgeving beperkt of verboden kan worden voor kwetsbare groepen (t.v.v. 32793-727)

Besluit: Aangenomen.

32793-729
Indiener D.E.M. (Daniëlle) Jansen
Kamerlid, NSC
+ 1 andere