Wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie en de Wet van 7 juli 2021 tot wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie in verband met beperking van de CO2-emissie (vroegtijdige intrekking productiebeperking, wijziging delegatiegrondslag kolenfonds en drie verbeteringen uitvoering productiebeperking) (36197)

Plenaire vergadering 27 februari 2024

Wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie en de Wet van 7 juli 2021 tot wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie in verband met beperking van de CO2-emissie (vroegtijdige intrekking productiebeperking, wijziging delegatiegrondslag kolenfonds en drie verbeteringen uitvoering productiebeperking)

Besluit: Aangenomen.

36197
Indiener R.A.A. Jetten
minister voor Klimaat en Energie

Amendement van het lid Kröger over het opheffen van de vrijstelling in de kolenbelasting.

Besluit: Verworpen.

36197-11
Indiener S.C. Kröger
Kamerlid, GroenLinks-PvdA

Amendement van het lid Kröger over het bieden van een mogelijkheid voor herinvoering van een productiebeperking voor kolencentrales

Besluit: Verworpen.

36197-12
Indiener S.C. Kröger
Kamerlid, GroenLinks-PvdA

Gewijzigd amendement van het lid Teunissen ter vervanging van nr. 10 over uitbreiding van het verbod naar biomassa

Besluit: Stemming uitgesteld.

36197-13
Indiener C. Teunissen
Kamerlid, PvdD

Gewijzigd amendement van het lid Beckerman ter vervanging van nr. 9 over het consulteren van werknemers over de regels rond om- en bijscholing en het binnen twee maanden informeren van de Tweede Kamer

Besluit: Aangenomen.

36197-18
Indiener S.M. Beckerman
Kamerlid, SP

Gewijzigd amendement van het lid Kröger ter vervanging van nr. 7 over een geheel verbod op kolen na 31 december 2025

Besluit: Verworpen.

36197-20
Indiener S.C. Kröger
Kamerlid, GroenLinks-PvdA