Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds (J) voor het jaar 2024 (36410-J)

Plenaire vergadering 15 februari 2024

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2024

Besluit: Aangenomen.

36410-J
Indiener M.G.J. Harbers
minister van Infrastructuur en Waterstaat