Moties ingediend bij het tweeminutendebat Arbeidsmarktbeleid

Plenaire vergadering 13 februari 2024

Motie van de leden Van Oostenbruggen en Patijn over in de hervormingsplannen voor het non-concurrentiebeding tevens een duidelijke salarisgrens opnemen

Besluit: Aangenomen.

29544-1235
Indiener T. van Oostenbruggen
Kamerlid, NSC
+ 1 andere

Motie van het lid Aartsen c.s. over het splitsen van de Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden, en prioriteit geven aan het deel rechtsvermoeden

Besluit: Aangehouden.

29544-1236
Indiener A.A. Aartsen
Kamerlid, VVD
+ 2 anderen

Motie van het lid Inge van Dijk over onderzoeken hoe faciliterend personeelsbeleid in Nederland vormgegeven kan worden

Besluit: Aangenomen.

29544-1237
Indiener I. (Inge) van Dijk
Kamerlid, CDA

Motie van het lid Podt over de aanpak van personeelstekorten in publieke sectoren

Besluit: Aangenomen.

29544-1238
Indiener A. Podt
Kamerlid, D66