Moties ingediend bij het tweeminutendebat Leefomgeving

Plenaire vergadering 13 februari 2024

Motie van de leden Kostic en Gabriëls over het gebruik van staalslakken stoppen, tenzij er geen sprake is van achteruitgang van de waterkwaliteit en er geen milieu- of gezondheidsrisico's zijn

Besluit: Verworpen.

29383-410
Indiener I. Kostic
Kamerlid, PvdD
+ 1 andere

Motie van het lid Gabriëls c.s. over voor het aanscherpen van de stikstofnorm voor kooksfabrieken maximaal een overgangstermijn van vier jaar hanteren

Besluit: Verworpen.

29383-411
Indiener G.J.W. Gabriëls
Kamerlid, GroenLinks-PvdA
+ 2 anderen

Motie van de leden Bamenga en Tjeerd de Groot over het opschorten van het gebruik van staalslakken tot na de evaluatie van het normenkader

Besluit: Verworpen.

29383-412
Indiener P. Bamenga
Kamerlid, D66
+ 1 andere