Aangehouden moties ingediend bij de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) en van het Deltafonds (J) en het Mobiliteitsfonds (A) voor het jaar 2024

Plenaire vergadering 6 februari 2024

Motie van het lid De Hoop c.s. over voor de komende vaststelling van luchthaventarieven inzetten op sterkere tariefdifferentiatie op geluid en uitstoot

Besluit: Aangenomen (70-66)

36410-XII-36
Indiener H.E. de Hoop
Kamerlid, GroenLinks-PvdA
+ 2 anderen

Motie van het lid De Hoop c.s. over snel effectieve maatregelen nemen tegen geluidoverlast en uitstoot van schadelijke stoffen door Schiphol

Besluit: Verworpen.

36410-XII-37
Indiener H.E. de Hoop
Kamerlid, GroenLinks-PvdA
+ 3 anderen