Motie ingediend bij het dertigledendebat over het Nationaal Programma tegen Discriminatie en Racisme 2023

Plenaire vergadering 6 februari 2024

Gewijzigde motie van het lid Van Baarle c.s. over een voorstel voor hoe het instituut van de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme zal worden gecontinueerd (t.v.v. 30950-357)

Besluit: Aangehouden.

30950-358
Indiener S.R.T. van Baarle
Kamerlid, DENK
+ 4 anderen