Moties ingediend bij het tweeminutendebat Politie

Plenaire vergadering 6 februari 2024

Motie van het lid Boswijk c.s. over met de politie bezien op welke manier herkenning van psychische problemen onderdeel kan zijn van het curriculum van de Politieacademie

Besluit: Aangenomen.

29628-1205
Indiener D.G. Boswijk
Kamerlid, CDA
+ 4 anderen

Motie van het lid Mutluer over een onafhankelijke gezaghebbende persoon of instantie inschakelen die als mediator samen met de korpsleiding gaat zorgen voor rehabilitatie van de agenten uit de documentaire De blauwe familie

Besluit: Verworpen.

29628-1206
Indiener S. Mutluer
Kamerlid, GroenLinks-PvdA

Motie van het lid Helder c.s. over het wetsvoorstel inzake het taakstrafverbod bij geweld tegen politieagenten, brandweerlieden en ambulancepersoneel in procedure brengen

Besluit: Aangenomen.

29628-1207
Indiener L.M.J.S. Helder
Kamerlid, BBB
+ 5 anderen

Motie van het lid El Abassi over onderzoeken wat de gevaren zijn van het uitbesteden van ons tapsysteem en of Nederland een eigen tapsysteem kan ontwikkelen

Besluit: Verworpen.

29628-1208
Indiener I. el Abassi
Kamerlid, DENK

Motie van het lid El Abassi over het Israƫlische tapsysteem niet aanschaffen en de overeenkomst opzeggen

Besluit: Verworpen.

29628-1209
Indiener I. el Abassi
Kamerlid, DENK

Motie van het lid Diederik van Dijk over het scanderen van de leus "From the river to the sea ..." bij demonstraties in antisemitische context plaatsen en dit in het handelingsperspectief opnemen

Besluit: Aangenomen.

29628-1211
Indiener D.J.H. (Diederik) van Dijk
Kamerlid, SGP

Gewijzigde motie van het lid El Abassi over in navolging van Denemarken de verscheuring dan wel verbranding van erkende religieuze geschriften strafbaar stellen (t.v.v. 29628-1210)

Besluit: Verworpen.

29628-1212
Indiener I. el Abassi
Kamerlid, DENK