Moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het begrotingsonderdeel Personeel en Materieel

Plenaire vergadering 6 februari 2024

Motie van de leden Erkens en Tuinman over onderzoeken hoe de Nederlandse industrie meer betrokken kan worden bij zelfstandige en licentieproductie van munitie in Europa

Besluit: Aangenomen.

36410-X-26
Indiener S.P.A. Erkens
Kamerlid, VVD
+ 1 andere

Motie van het lid Boswijk c.s. over het inventariseren en wegnemen van regels en procedures die het opschalen van externe opleidingscapaciteit belemmeren

Besluit: Aangenomen.

36410-X-27
Indiener D.G. Boswijk
Kamerlid, CDA
+ 2 anderen

Motie van het lid Boswijk over de personele knelpunten en scenario's rond het NATO Force Model inventariseren

Besluit: Aangenomen.

36410-X-28
Indiener D.G. Boswijk
Kamerlid, CDA

Motie van de leden Boswijk en Diederik van Dijk over de Kamer uiterlijk 1 juli informeren over de behoeftestelling voor de oprichting van een tankbataljon

Besluit: Aangehouden (tijdens debat).

36410-X-29
Indiener D.G. Boswijk
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Motie van de leden Boswijk en Tuinman over de mogelijkheid onderzoeken dat leden van de Staten-Generaal als reservist opleidingen en trainingen bij Defensie volgen

Besluit: Eerder ingetrokken (tijdens debat).

36410-X-30
Indiener D.G. Boswijk
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Motie van het lid Tuinman c.s. over alle medewerkers van Defensie die geen militair of reservist zijn vrijblijvend uitnodigen om reservist te worden

Besluit: Aangenomen.

36410-X-31
Indiener G.P. Tuinman
Kamerlid, BBB
+ 3 anderen

Motie van de leden Tuinman en Boswijk over het onderzoeken van voorstellen met betrekking tot het internationaal aanbesteden van militaire projecten

Besluit: Aangenomen.

36410-X-32
Indiener G.P. Tuinman
Kamerlid, BBB
+ 1 andere

Motie van het lid Dassen over een alternatief voorstel voor een betrouwbare indicator voor de gezamenlijke aanschaf en instandhouding van wapensystemen en munitie

Besluit: Aangehouden (tijdens debat).

36410-X-33
Indiener L.A.J.M. Dassen
Kamerlid, Volt

Motie van het lid Dassen over een plan van aanpak voor het in kaart brengen en verminderen van interne regeldruk

Besluit: Eerder ingetrokken (tijdens debat).

36410-X-34
Indiener L.A.J.M. Dassen
Kamerlid, Volt

Motie van het lid Dassen over een voorstel uitwerken om de EDA-norm voor kennis en innovatie versneld te behalen

Besluit: Aangehouden.

36410-X-35
Indiener L.A.J.M. Dassen
Kamerlid, Volt

Motie van het lid Podt over in kaart brengen hoe innovatieve technieken kunnen bijdragen aan de vormgeving van de krijgsmacht van de toekomst

Besluit: Aangenomen.

36410-X-36
Indiener A. Podt
Kamerlid, D66

Nader gewijzigde motie van het lid Erkens c.s. over het dienjaar zo snel mogelijk fors opschalen (t.v.v. 36410-X-41)

Besluit: Aangenomen.

36410-X-42
Indiener S.P.A. Erkens
Kamerlid, VVD
+ 7 anderen