Moties ingediend bij het tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad d.d. 22 en 23 januari 2024

Plenaire vergadering 6 februari 2024

Motie van het lid Van Campen over een routekaart met besluitvormingsmomenten voor toelating van landbouwinnovaties als uitkomst van de strategische dialoog

Besluit: Aangenomen.

21501-32-1613
Indiener A.A.H. van Campen
Kamerlid, VVD

Motie van de leden Pierik en Van der Plas over soortgelijke stappen nemen als Frankrijk omtrent het braak laten liggen van landbouwgrond

Besluit: Aangenomen.

21501-32-1614
Indiener C.R. Pierik
Kamerlid, BBB
+ 1 andere

Motie van de leden Pierik en Van der Plas over de mogelijkheid onderzoeken van derogatiebeleid voor probleemwolven in Nederland

Besluit: Aangenomen.

21501-32-1615
Indiener C.R. Pierik
Kamerlid, BBB
+ 1 andere