Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Vreemdelingen-en asielbeleid

Plenaire vergadering 26 oktober 2023

Motie van de leden Piri en Kröger over een uitzondering toepassen en over gaan tot hervestiging van een aantal kwetsbare Jezidi-ontheemden vanuit Irak

Besluit: Aangenomen.

19637-3143
Indiener K.P. Piri
Kamerlid, PvdA
+ 1 andere