Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Circulaire economie

Plenaire vergadering 26 oktober 2023

Motie van het lid Van der Graaf over een passend en haalbaar percentage recyclaat in kleding verplicht stellen

Besluit: Verworpen.

32852-236
Indiener S.J.F. van der Graaf
Kamerlid, ChristenUnie