Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Leefomgeving

Plenaire vergadering 26 oktober 2023

Gewijzigde motie van het lid Van Esch c.s. over een uitgebreid onderzoek door het RIVM naar het effect van Chemours op de gezondheid van omwonenden en werknemers (t.v.v. 33118-264)

Besluit: Aangenomen.

33118-276
Indiener E.M. van Esch
Kamerlid, PvdD
+ 5 anderen