Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Nationale Grondstoffenstrategie

Plenaire vergadering 26 oktober 2023

Motie van het lid Kröger over in beeld brengen van maatregelen om minder producten met een hoog gehalte aan kritieke grondstoffen te consumeren

Besluit: Verworpen.

32852-255
Indiener S.C. Kröger
Kamerlid, GroenLinks