Moties ingediend bij het debat over de maatschappelijke impact van het postcovidsyndroom

Plenaire vergadering 10 oktober 2023

Motie van het lid Drost c.s. over in het hele land integrale ondersteuning beschikbaar stellen aan postcovidpatiënten

Besluit: Aangenomen.

25295-2127
Indiener N. Drost
Kamerlid, ChristenUnie
+ 8 anderen

Motie van het lid Drost over perspectief en belangen van kinderen met postcovid evenwichtig aan bod laten komen

Besluit: Aangenomen.

25295-2128
Indiener N. Drost
Kamerlid, ChristenUnie

Motie van het lid Bushoff c.s. over het verhelpen van de hardheden die ervoor zorgen dat de regeling voor zorgmedewerkers met postcovid niet de beoogde doelgroep bereikt

Besluit: Aangenomen.

25295-2129
Indiener T.J. Bushoff
Kamerlid, PvdA
+ 13 anderen

Motie van de leden Bushoff en Dijk over het geld dat niet in 2023 besteed wordt aan de postcovidregeling voor zorgmedewerkers, meenemen naar 2024

Besluit: Verworpen.

25295-2130
Indiener T.J. Bushoff
Kamerlid, PvdA
+ 1 andere

Motie van het lid Van Haga over een onderzoek naar verschillen tussen postcovidklachten van de coronagevaccineerde populatie en de ongevaccineerde populatie

Besluit: Verworpen.

25295-2131
Indiener W.R. van Haga
Kamerlid, Groep Van Haga

Motie van het lid Van Haga over het geld voor onderzoek naar als postcovid geclassificeerde klachten inzetten voor onderzoek naar postinfectieuze klachten en aandoeningen

Besluit: Verworpen.

25295-2132
Indiener W.R. van Haga
Kamerlid, Groep Van Haga

Motie van het lid Van Haga over in kaart brengen in welke mate en op welke schaal postcovidklachten overeenkomen met bijwerkingen door coronavaccinatie

Besluit: Verworpen.

25295-2133
Indiener W.R. van Haga
Kamerlid, Groep Van Haga

Motie van het lid Dijk over het programma onderzoek en kennisdeling Post-COVID ten minste tien jaar structureel financieren

Besluit: Verworpen.

25295-2134
Indiener J.P. Dijk
Kamerlid, SP

Motie van het lid Dijk over ervoor zorgen dat kinderen met long covid digitaal onderwijs kunnen volgen

Besluit: Aangenomen.

25295-2135
Indiener J.P. Dijk
Kamerlid, SP

Motie van het lid Dijk over een brede bewustwordingscampagne over long covid

Besluit: Verworpen.

25295-2136
Indiener J.P. Dijk
Kamerlid, SP

Motie van het lid Agema over een richtlijn long covid / postcovid voor verzekeringsartsen

Besluit: Overgenomen.

25295-2137
Indiener M. Agema
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Agema over meer bekendheid geven aan de richtlijn voor herstel en re-integratie van werknemers met long covid / postcovid

Besluit: Aangenomen.

25295-2138
Indiener M. Agema
Kamerlid, PVV

Motie van de leden Van Houwelingen en Van Haga over een onderzoek naar de mogelijke relatie tussen longcovidklachten en coronavaccinaties

Besluit: Verworpen.

25295-2139
Indiener P. van Houwelingen
Kamerlid, FVD
+ 1 andere

Motie van het lid Van der Plas over een verhoging van de financiële tegemoetkoming voor zorgmedewerkers met postcovid

Besluit: Verworpen.

25295-2140
Indiener C.A.M. van der Plas
Kamerlid, BBB

Motie van het lid Omtzigt c.s. over een verkenning van de opties voor enkele bijzondere leerstoelen voor postacute infectieuze syndromen

Besluit: Aangenomen.

25295-2141
Indiener P.H. Omtzigt
Kamerlid, Omtzigt
+ 2 anderen

Motie van de leden Omtzigt en Van der Plas over de aanvraagperiode voor de tegemoetkoming voor zorgmedewerkers met postcovid met een maand verlengen

Besluit: Verworpen.

25295-2142
Indiener P.H. Omtzigt
Kamerlid, Omtzigt
+ 1 andere

Motie van het lid Sylvana Simons c.s. over de samenleving middels eerlijke voorlichting informeren over langdurige covid

Besluit: Aangenomen.

25295-2143
Indiener S.H. (Sylvana) Simons
Kamerlid, BIJ1
+ 2 anderen

Motie van het lid Sylvana Simons over het bespoedigen van de oprichting van multidisciplinaire expertisecentra

Besluit: Verworpen.

25295-2144
Indiener S.H. (Sylvana) Simons
Kamerlid, BIJ1