Moties ingediend bij het tweeminutendebat Hoofdrailnetconcessie

Plenaire vergadering 10 oktober 2023

Motie van het lid Krul c.s. over vier intercity's per uur tussen de Randstad en Groningen

Besluit: Aangenomen.

29984-1135
Indiener H.M. Krul
Kamerlid, CDA
+ 2 anderen

Motie van het lid Krul over ook na 22.30 uur twee keer per uur bediening op het traject Alkmaar-Den Helder

Besluit: Aangenomen.

29984-1136
Indiener H.M. Krul
Kamerlid, CDA

Motie van de leden Krul en Minhas over afspraken maken over bodemwaardes en rapportage op trajectniveau

Besluit: Aangenomen.

29984-1137
Indiener H.M. Krul
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Motie van het lid Krul over frequentieverhoging buiten de Randstad en meer inzet in het weekend

Besluit: Aangenomen.

29984-1138
Indiener H.M. Krul
Kamerlid, CDA

Motie van het lid De Hoop over de concessie zo vormgeven dat de overheid nieuwe tariefsoorten kan initiëren

Besluit: Aangenomen.

29984-1139
Indiener H.E. de Hoop
Kamerlid, PvdA

Motie van het lid De Hoop over eisen rondom frequenties en tijdstippen in de concessie opnemen

Besluit: Aangenomen.

29984-1140
Indiener H.E. de Hoop
Kamerlid, PvdA

Motie van het lid De Hoop over meer sturen op opentoegangstreinen

Besluit: Aangenomen.

29984-1141
Indiener H.E. de Hoop
Kamerlid, PvdA

Motie van de leden De Hoop en Minhas over eisen voor de IC Brussel in de concessie opnemen

Besluit: Aangenomen.

29984-1142
Indiener H.E. de Hoop
Kamerlid, PvdA
+ 1 andere

Motie van het lid Minhas c.s. over een onafhankelijk onderzoek naar een betere spreiding van treinreizigers in de spits

Besluit: Aangenomen.

29984-1143
Indiener F.B. Minhas
Kamerlid, VVD
+ 2 anderen

Motie van het lid Minhas c.s. over uitbreiding van de treindiensten op de trajecten Zwolle-Groningen en Zwolle-Leeuwarden

Besluit: Aangenomen.

29984-1144
Indiener F.B. Minhas
Kamerlid, VVD
+ 3 anderen

Motie van het lid Minhas c.s. over in de hoofdrailnetconcessie een strikte non-discriminatieverplichting en een verbod op kruissubsidiëring van de MaaS-diensten van NS opnemen

Besluit: Aangenomen.

29984-1145
Indiener F.B. Minhas
Kamerlid, VVD
+ 3 anderen

Motie van het lid Hagen c.s. over het de eerste 24 uur gratis stallen van de fiets in NS-stallingen

Besluit: Aangenomen.

29984-1146
Indiener K.B. Hagen
Kamerlid, D66
+ 2 anderen

Motie van het lid Hagen c.s. over het in de hoofdrailnetconcessie opnemen van een minimale stationsbediening van twee keer per uur

Besluit: Aangenomen.

29984-1147
Indiener K.B. Hagen
Kamerlid, D66
+ 2 anderen

Motie van het lid Hagen c.s. over de NS verplichten het dubbele opstaptarief en incheckpoortjes per vervoerder te beëindigen

Besluit: Aangenomen.

29984-1148
Indiener K.B. Hagen
Kamerlid, D66
+ 3 anderen

Motie van de leden Van der Graaf en Krul over bij het onderzoek naar de tariefstelling van de NS mogelijkheden betrekken om scholieren korting te bieden op abonnementen

Besluit: Aangenomen.

29984-1150
Indiener S.J.F. van der Graaf
Kamerlid, ChristenUnie
+ 1 andere

Motie van het lid Van der Graaf over het volume op verschillende trajecten op werkdagen verhogen met twee per uur

Besluit: Aangehouden.

29984-1151
Indiener S.J.F. van der Graaf
Kamerlid, ChristenUnie

Motie van het lid Van der Graaf over in het NOVB afspraken maken over enkelvoudig in- en uitchecken, geen dubbel opstaptarief en gratis reizen van kinderen onder begeleiding van een volwassene

Besluit: Aangenomen.

29984-1153
Indiener S.J.F. van der Graaf
Kamerlid, ChristenUnie

Motie van het lid Van der Graaf over de gevraagde uitbreiding van het nachtnet in het weekend reeds in 2024 onderzoeken

Besluit: Aangenomen.

29984-1154
Indiener S.J.F. van der Graaf
Kamerlid, ChristenUnie

Motie van de leden Eppink en Minhas over in gesprek treden met Arriva over de ontsluiting van het Noorden en in de HRN-concessie ruimte houden voor andere aanbieders

Besluit: Aangenomen.

29984-1155
Indiener D.J. Eppink
Kamerlid, BBB
+ 1 andere

Motie van de leden Eppink en Van der Plas over duidelijkheid bieden over de juridische, sociale en financiële gevolgen indien Brussel in de inbreukprocedure in het gelijk komt te staan

Besluit: Aangenomen.

29984-1156
Indiener D.J. Eppink
Kamerlid, BBB
+ 1 andere

Gewijzigde motie van het lid Van der Graaf over tot dezelfde eisen komen voor de IC-Brussel als voor binnenlandse treinen (t.v.v. 29984-1152)

Besluit: Aangenomen.

29984-1159
Indiener S.J.F. van der Graaf
Kamerlid, ChristenUnie

Gewijzigde motie van de leden Van der Graaf en De Hoop over de derde en vierde intercity naar Groningen opnemen in de HRN-concessie (t.v.v. 29984-1149)

Besluit: Aangehouden.

29984-1158
Indiener S.J.F. van der Graaf
Kamerlid, ChristenUnie
+ 1 andere