Stukken onder 36408

Plenaire vergadering 3 oktober 2023

Arbeidsmigratiepakket n.a.v. de motie van het lid Omtzigt over de voorbereide maatregelen ten aanzien van arbeidsmigratie verder uitwerken en in het vroege najaar voorleggen aan de Kamer (Kamerstuk 36392-5)

29861-120
Indiener C.E.G. van Gennip
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid