Moties ingediend bij het tweeminutendebat Klokkenluiders

Plenaire vergadering 3 oktober 2023

Motie van de leden Temmink en Inge van Dijk over een plan om het fonds voor klokkenluiders op termijn onafhankelijk te maken

Besluit: Aangenomen.

35851-56
Indiener N.G.J. Temmink
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Motie van de leden Temmink en Inge van Dijk over toekomstige boeteopbrengsten voor het Huis voor Klokkenluiders ten goede laten komen aan het fonds voor klokkenluiders

Besluit: Aangenomen.

35851-57
Indiener N.G.J. Temmink
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Motie van de leden Dekker-Abdulaziz en Van der Laan over onderzoeken hoe sporters en dansers uit de jeugdselectie onder de Wet bescherming klokkenluiders of een andere passende voorziening kunnen vallen

Besluit: Aangenomen.

35851-58
Indiener H. Dekker-Abdulaziz
Kamerlid, D66
+ 1 andere