Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Integrale aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag

Plenaire vergadering 27 juni 2023

Motie van het lid Mutluer over onderzoek naar een doorlopende lijn van aanpak en leren aangaande relationele en seksuele vorming, van p.o. tot aan het wo

Besluit: Aangenomen.

34843-78
Indiener S. Mutluer
Kamerlid, PvdA

Motie van het lid Mutluer over herstelrecht bij seksueel grensoverschrijdend gedrag meenemen in de uitvoering van het nationaal actieprogramma

Besluit: Aangenomen.

34843-79
Indiener S. Mutluer
Kamerlid, PvdA

Motie van het lid Mutluer over het verankeren van voorlichting over seksueel grensoverschrijdend gedrag tijdens de introductieweken en in de curricula van alle hogeronderwijsinstellingen

Besluit: Aangenomen.

34843-80
Indiener S. Mutluer
Kamerlid, PvdA

Motie van het lid Mutluer over haast maken met het wettelijk opnemen dat bedrijven en organisaties moeten beschikken over een door hen zelf opgestelde en gedragen gedragscode

Besluit: Aangenomen.

34843-81
Indiener S. Mutluer
Kamerlid, PvdA

Motie van het lid Westerveld over gespecialiseerde vertrouwenspersonen regelmatig langs laten komen bij mensen met een beperking die verblijven in zorginstellingen en zorgboerderijen

Besluit: Aangenomen.

34843-82
Indiener E.M. Westerveld
Kamerlid, GroenLinks

Gewijzigde motie van de leden Werner en Van der Laan over het garanderen van goede begeleiding van melders in gedragscodes en meldprotocollen (t.v.v. 34843-83)

Besluit: Aangenomen.

34843-84
Indiener L.M. Werner
Kamerlid, CDA
+ 1 andere