Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Bekostiging tolkenvoorziening en het rapport 'Tolken in de zorg'

Plenaire vergadering 20 juni 2023

Motie van het lid Paulusma c.s. over op korte termijn met een oplossing komen voor de problemen rond de inzet van tolken in de huisartsenzorg

Besluit: Aangenomen.

36200-XVI-224
Indiener W. Paulusma
Kamerlid, D66
+ 2 anderen

Motie van de leden Paulusma en Ceder over voor de langere termijn bezien of en, zo ja, hoe een algehele prestatie binnen de Zorgverzekeringswet voor de inzet van tolken mogelijk is

Besluit: Aangenomen.

36200-XVI-225
Indiener W. Paulusma
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Motie van de leden Bushoff en Westerveld over met een landelijke oplossing komen voor een toegankelijke tolkenvoorziening in de Jeugdwet

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

36200-XVI-226
Indiener T.J. Bushoff
Kamerlid, PvdA
+ 1 andere

Motie van het lid Ceder c.s. over in de contractering goede afspraken maken over de inzet van tolken in de jeugdzorg

Besluit: Aangenomen.

36200-XVI-228
Indiener D.G.M. Ceder
Kamerlid, ChristenUnie
+ 2 anderen

Gewijzigde motie van het lid Van der Plas over de resultaten van analyses inzake de inzet van tolken voor zorgverleners en zorgaanbieders afwachten voordat voorstellen naar de Kamer worden gezonden (t.v.v. 36200-XVI-227)

Besluit: Aangenomen.

36200-XVI-230
Indiener C.A.M. van der Plas
Kamerlid, BBB