moties ingediend bij het tweeminutendebat Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-stelsel)

Plenaire vergadering 11 april 2023

Motie van de leden Van Esch en Bouchallikh over geen installaties door dwangsommenbeleid in productie houden die niet aan milieunormen kunnen voldoen

Besluit: Verworpen.

22343-353
Indiener E.M. van Esch
Kamerlid, PvdD
+ 1 andere

Motie van het lid Bouchallikh over de Nederlandse regels aanpassen zodat de Europese norm van 500 milligram stikstofdioxide per kubieke meter ook aan Tata Steel kan worden opgelegd

Besluit: Aangehouden.

22343-354
Indiener K. Bouchallikh
Kamerlid, GroenLinks

Motie van het lid Hagen over de mogelijkheid voor bevoegde gezagen om een minimalisatieplicht op te leggen voor potentieel zeer zorgwekkende stoffen

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

22343-355
Indiener K.B. Hagen
Kamerlid, D66