moties ingediend bij het tweeminutendebat Besluit activiteiten leefomgeving en het Omgevingsbesluit i.v.m. het beperken van emissies van kooldioxide door werkgebonden personenmobiliteit

Plenaire vergadering 11 april 2023

Motie van de leden Koerhuis en Van Ginneken over elektriciteitstarieven op laadpalen en langs snelwegen ook zichtbaar laten zijn

Besluit: Aangenomen.

33118-251
Indiener D.A.N. Koerhuis
Kamerlid, VVD
+ 1 andere

Motie van het lid Kröger over zakelijk vliegen meenemen in de rapportageverplichting

Besluit: Verworpen.

33118-252
Indiener S.C. Kröger
Kamerlid, GroenLinks

Motie van het lid Kröger over een emissiegrenswaarde voor woon-werkverkeer

Besluit: Verworpen.

33118-253
Indiener S.C. Kröger
Kamerlid, GroenLinks