Moties ingediend bij het dertigledendebat over het bericht dat de IND zich schuldig zou maken aan etnisch profileren met

Plenaire vergadering 27 september 2022

Motie van het lid Van Baarle over afkeuren dat de IND etnisch heeft geprofileerd

Besluit: Verworpen.

19637-2984
Indiener S.R.T. van Baarle
Kamerlid, DENK

Gewijzigde motie van het lid Van Baarle over een extern en onafhankelijk onderzoek instellen naar de registratie van bestuurssamenstelling op basis van afkomst (t.v.v. 19637-2985)

Besluit: Verworpen.

19637-2987
Indiener S.R.T. van Baarle
Kamerlid, DENK
Naar boven