Moties ingediend bij de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

Plenaire vergadering 27 september 2022

Motie van het lid Van den Berg over een jaarlijkse monitoring van de markt voor ICT in de zorg

Besluit: Aangenomen.

35824-28
Indiener J.A.M.J. van den Berg
Kamerlid, CDA

Motie van het lid Van den Berg over draagvlak voor het opzetten van een nieuw basissysteem

Besluit: Verworpen.

35824-29
Indiener J.A.M.J. van den Berg
Kamerlid, CDA

Motie van het lid Van den Berg over de ziekenhuissector als vitale sector identificeren

Besluit: Overgenomen.

35824-30
Indiener J.A.M.J. van den Berg
Kamerlid, CDA

Motie van de leden Ellemeet en Van den Berg over in overleg met zorgaanbieders komen tot financieringsmogelijkheden

Besluit: Aangenomen.

35824-31
Indiener C.E. Ellemeet
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Motie van het lid Agema over niet tornen aan het opt-inbeginsel in de Wegiz

Besluit: Verworpen.

35824-33
Indiener M. Agema
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Agema over het wettelijk verankeren van de gespecificeerde toestemming

Besluit: Verworpen.

35824-34
Indiener M. Agema
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Agema over het eigenaarschap van medische gegevens bij de patiënt wettelijk verankeren

Besluit: Eerder ingetrokken (tijdens debat).

35824-35
Indiener M. Agema
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Agema over het digitaal intrekken van toestemmingen

Besluit: Verworpen.

35824-36
Indiener M. Agema
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Agema over het opt-inbeginsel in de European Health Data Space waarborgen

Besluit: Aangenomen.

35824-37
Indiener M. Agema
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Van der Plas over een meerjarig programma als vervolg op InZicht

Besluit: Aangenomen.

35824-38
Indiener C.A.M. van der Plas
Kamerlid, BBB

Motie van het lid Van den Hil c.s. over een omschrijving van eigendom van medische gegevens uitwerken

Besluit: Aangenomen.

35824-40
Indiener J. van den Hil
Kamerlid, VVD
+ 2 anderen

Motie van de leden Van den Hil en Tielen over haast maken met de uitvoering van de NIS2-richtlijn

Besluit: Aangenomen.

35824-41
Indiener J. van den Hil
Kamerlid, VVD
+ 1 andere

Motie van de leden Van den Hil en Tielen over de wettelijke verankering van een opt-out voor de spoedeisende zorg

Besluit: Aangenomen.

35824-42
Indiener J. van den Hil
Kamerlid, VVD
+ 1 andere

Gewijzigde motie van het lid Agema over het opheffen van de corona-opt-in (t.v.v. 35824-32)

Besluit: Verworpen.

35824-48
Indiener M. Agema
Kamerlid, PVV

Gewijzigde motie van het lid Van der Plas over gegevensuitwisseling binnen de Wegiz louter gebruiken voor zaken als in de wet bedoeld (t.v.v. 35824-39)

Besluit: Aangenomen.

35824-49
Indiener C.A.M. van der Plas
Kamerlid, BBB