Moties ingediend bij het tweeminutendebat MIRT

Plenaire vergadering 27 september 2022

Motie van de leden Van der Molen en De Hoop over het fiets-voetveer tussen Nieuwer Ter Aa en Breukelen handhaven totdat er een alternatief is gerealiseerd

Besluit: Aangehouden (tijdens debat).

35925-A-85
Indiener H. van der Molen
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Motie van de leden Stoffer en Van der Molen over overleg met de regio's over de aanpak van de Rijnbrug als verkeersknelpunt

Besluit: Aangenomen.

35925-A-86
Indiener C. Stoffer
Kamerlid, SGP
+ 1 andere

Gewijzigde motie van het lid Van der Molen c.s. over realisatie van het treintraject Eindhoven-Heerlen (t.v.v. 35925-A-84)

Besluit: Aangenomen.

35925-A-89
Indiener H. van der Molen
Kamerlid, CDA
+ 3 anderen