Moties ingediend bij het notaoverleg over de Nota Deelnemingenbeleid

Plenaire vergadering 27 september 2022

Motie van het lid Heinen c.s. over strategische onafhankelijkheid ook als publiek belang definiëren

Besluit: Aangenomen.

28165-374
Indiener E. Heinen
Kamerlid, VVD
+ 2 anderen

Motie van het lid Van Baarle over de doelstelling van inclusie en diversiteit nader concretiseren en afrekenbaar maken binnen het deelnemingenbeleid

Besluit: Aangenomen.

28165-375
Indiener S.R.T. van Baarle
Kamerlid, DENK

Motie van het lid Alkaya over een vast contract met een leefbaar loon als vuistregel hanteren bij het aandeelhouderschap

Besluit: Verworpen.

28165-376
Indiener M.Ö. Alkaya
Kamerlid, SP

Motie van het lid Alkaya over de salarissen binnen deelnemingen maximeren op hetzelfde niveau als de minister-president

Besluit: Verworpen.

28165-377
Indiener M.Ö. Alkaya
Kamerlid, SP

Motie van het lid Grinwis c.s. over ervoor zorg dragen dat staatsdeelnemingen en hun dochterondernemingen geen reclame maken rond het WK in Qatar

Besluit: Aangenomen.

28165-378
Indiener P.A. Grinwis
Kamerlid, ChristenUnie
+ 4 anderen