Voorjaarsnota 2022

Plenaire vergadering 7 juli 2022

Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

36120-I
Indiener H.G.J. Bruins Slot
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

36120-IV
Indiener H.G.J. Bruins Slot
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

36120-XIII
Indiener M.A.M. Adriaansens
minister van Economische Zaken en Klimaat

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

36120-XII
Indiener M.G.J. Harbers
minister van Infrastructuur en Waterstaat

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen (SP en DENK-tegen)

36120-X
Indiener K.H. Ollongren
minister van Defensie

Wijziging van de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

36120-K
Indiener K.H. Ollongren
minister van Defensie

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen (PVV-tegen)

36120-V
Indiener W.B. Hoekstra
minister van Buitenlandse Zaken

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

36120-VIII
Indiener R.H. Dijkgraaf
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
+ 1 andere

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

36120-IX
Indiener S.A.M. Kaag
minister van Financiën

Wijziging van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds (XIX) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

36120-XIX
Indiener M.A.M. Adriaansens
minister van Economische Zaken en Klimaat
+ 1 andere

Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

36120-C
Indiener H.G.J. Bruins Slot
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
+ 2 anderen

Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

36120-IIB
Indiener H.G.J. Bruins Slot
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

36120-III
Indiener M. Rutte
minister van Algemene Zaken

Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

36120-IIA
Indiener H.G.J. Bruins Slot
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen (JA21 en PVV-tegen, maar PVV voor artikel 36 en artikel 92)

36120-VI
Indiener D. Yesilgöz-Zegerius
minister van Justitie en Veiligheid

Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen (PVV-tegen)

36120-XVII
Indiener E.N.A.J. Schreinemacher
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen.

36120-J
Indiener M.G.J. Harbers
minister van Infrastructuur en Waterstaat
Naar boven