Aangehouden moties ingediend bij het tweeminutendebat Luchtvaart

Plenaire vergadering 7 juli 2022

Motie van de leden Van Raan en Kröger over een plan over de omvang van de energievraag van de lucht- en scheepvaart

Besluit: Verworpen.

31936-956
Indiener L. van Raan
Kamerlid, PvdD
+ 1 andere

Motie van de leden Van Raan en Kröger over bij luchthavens handhaven op ontbrekende natuurvergunningen

Besluit: Verworpen.

31936-957
Indiener L. van Raan
Kamerlid, PvdD
+ 1 andere
Naar boven