Stemmingen in verband met: Regels over het voortduren van de werking van de artikelen 2c en 4 van de Wet verplaatsing bevolking en tot wijziging van die wet (Voortduringswet artikelen 2c en 4 Wvb)

Plenaire vergadering 7 juli 2022

Regels over het voortduren van de werking van de artikelen 2c en 4 van de Wet verplaatsing bevolking en tot wijziging van die wet (Voortduringswet artikelen 2c en 4 Wvb)

Besluit: Aangenomen.

36081
Indiener M. Rutte
minister van Algemene Zaken
+ 1 andere
Naar boven