Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Arbitrage, mediation en herstelrecht

Plenaire vergadering 7 juli 2022

Motie van de leden Ellian en Knops over het ontwikkelen van één centraal mediatorsregister

Besluit: Aangenomen.

29279-724
Indiener U. Ellian
Kamerlid, VVD
+ 1 andere

Motie van het lid Van Nispen over het structureel verhogen van het budget voor mediation in strafzaken

Besluit: Verworpen.

29279-725
Indiener M. van Nispen
Kamerlid, SP

Motie van het lid Mutluer over middelen om de ambities ten aanzien van herstelrecht waar te maken

Besluit: Aangenomen.

29279-726
Indiener S. Mutluer
Kamerlid, PvdA

Motie van het lid Mutluer over bevorderen dat de politie eenvoudige en veelvoorkomende strafzaken gaat beoordelen op "herstelrechtwaardigheid"

Besluit: Aangenomen.

29279-727
Indiener S. Mutluer
Kamerlid, PvdA
Naar boven