Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Gevangeniswezen en tbs

Plenaire vergadering 7 juli 2022

Motie van het lid Ellian over per direct nadere maatregelen invoeren in de ebi in Vught

Besluit: Aangenomen.

24587-844
Indiener U. Ellian
Kamerlid, VVD

Motie van het lid Markuszower over veroordeelden van gewelds- of zedenmisdrijven langdurig in de cel opsluiten en daarover nooit in gesprek te gaan met de reclassering

Besluit: Verworpen.

24587-845
Indiener G. Markuszower
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Markuszower over in kaart brengen hoeveel daders van zedendelicten vrij rondlopen en deze per direct

Besluit: Verworpen.

24587-846
Indiener G. Markuszower
Kamerlid, PVV

Motie van de leden Van Nispen en Mutluer over uitsluiten dat bezuinigingen worden doorgevoerd in het gevangeniswezen

Besluit: Verworpen.

24587-847
Indiener M. van Nispen
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Motie van het lid Van Nispen over een verbod op het uitkeren van winsten voor forensische zorginstellingen

Besluit: Verworpen.

24587-848
Indiener M. van Nispen
Kamerlid, SP

Motie van het lid Mutluer over naar het voorbeeld van de commissie-Schneiders bij de politie een onafhankelijke externe commissie instellen

Besluit: Verworpen.

24587-849
Indiener S. Mutluer
Kamerlid, PvdA

Motie van het lid Sneller c.s. over slimmere straffen uitwerken in de aangekondigde plannen voor de oplossing van de financiƫle problemen bij DJI

Besluit: Ingediend.

24587-850
Indiener J.C. Sneller
Kamerlid, D66
+ 2 anderen

Motie van het lid Sneller c.s. over het laten voortbestaan van Bonjo

Besluit: Aangehouden.

24587-851
Indiener J.C. Sneller
Kamerlid, D66
+ 3 anderen

Motie van de leden Knops en Van Nispen over onafhankelijk onderzoek naar de mogelijke pensioenschade die oud-SBF'ers hebben geleden

Besluit: Aangenomen.

24587-852
Indiener R.W. Knops
Kamerlid, CDA
+ 1 andere
Naar boven