Stemmingen over: moties ingediend bij het tweeminutendebat Klimaat en Energie

Plenaire vergadering 7 juli 2022

Motie van de leden Thijssen en Kröger over een groslijst van alle mogelijke extra klimaatmaatregelen

Besluit: Verworpen.

32813-1065
Indiener J. Thijssen
Kamerlid, PvdA
+ 1 andere

Motie van de leden Thijssen en Kröger over een onderzoek naar de effecten van een verbod op fossiele reclame en lobby

Besluit: Verworpen.

32813-1066
Indiener J. Thijssen
Kamerlid, PvdA
+ 1 andere

Motie van het lid Van Haga over geen extra miljoenen uitgeven aan toezicht op de energiebesparingsverplichting

Besluit: Verworpen.

32813-1067
Indiener W.R. van Haga
Kamerlid, Groep Van Haga

Motie van het lid Van Haga over een tijdelijke regeling invoeren waarin de warmteprijs wordt losgekoppeld van de gasprijs

Besluit: Verworpen.

32813-1068
Indiener W.R. van Haga
Kamerlid, Groep Van Haga

Motie van het lid Van Haga over een onderzoek naar de praktische haalbaarheid van het verplichten van een warmtepomp bij vervanging

Besluit: Verworpen.

32813-1069
Indiener W.R. van Haga
Kamerlid, Groep Van Haga

Motie van de leden Kröger en Thijssen over voorafgaand aan de COP27 vaststellen welke klimaatdoelen voor Nederland en de EU in lijn zijn met 1,5 graden opwarming

Besluit: Aangenomen.

32813-1070
Indiener S.C. Kröger
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Motie van de leden Kröger en Thijssen over overleg met de energiecoöperaties om te bezien of beschikkingen uit het verleden dienen te worden herzien

Besluit: Verworpen.

32813-1071
Indiener S.C. Kröger
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Motie van de leden Kröger en Thijssen over vastleggen hoeveel CO2 Nederland gaat reduceren additioneel aan het Urgendavonnis van 25% in 2020

Besluit: Verworpen.

32813-1072
Indiener S.C. Kröger
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Motie van de leden Erkens en Boucke over het kleine mkb nog dit jaar toegang geven tot het warmtefonds

Besluit: Aangenomen.

32813-1073
Indiener S.P.A. Erkens
Kamerlid, VVD
+ 1 andere

Motie van de leden Erkens en Grinwis over een onafhankelijk onderzoek naar het elektriciteitsnet in Noord-Brabant en Limburg

Besluit: Aangehouden (tijdens debat).

32813-1074
Indiener S.P.A. Erkens
Kamerlid, VVD
+ 1 andere

Motie van het lid Boucke over het versnellen van de maatwerkafspraken met de industrie

Besluit: Aangehouden.

32813-1075
Indiener R.M. Boucke
Kamerlid, D66

Motie van het lid Dassen over opschalen naar de alarmfase en mensen actief voorbereiden op de winter

Besluit: Verworpen.

32813-1076
Indiener L.A.J.M. Dassen
Kamerlid, Volt

Motie van het lid Dassen over energiebesparingsafspraken toevoegen aan de maatwerkafspraken

Besluit: Aangenomen.

32813-1077
Indiener L.A.J.M. Dassen
Kamerlid, Volt

Motie van het lid Dassen c.s. over geen langetermijncontracten met aanbieders van Amerikaans lng sluiten ter vervanging van Russisch gas

Besluit: Verworpen.

32813-1078
Indiener L.A.J.M. Dassen
Kamerlid, Volt
+ 2 anderen
Naar boven