Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Circulaire economie

Plenaire vergadering 5 juli 2022

Motie van het lid Hagen c.s. over het ontwikkelen van een grondstoffenstrategie

Besluit: Aangenomen.

32852-192
Indiener K.B. Hagen
Kamerlid, D66
+ 2 anderen