Moties ingediend bij het tweeminutendebat Behandelvoorbehoud EU-Kiesakte

Plenaire vergadering 5 juli 2022

Motie van het lid Bisschop over niet instemmen met een voorstel waarin een vaste dag voor de Europese verkiezingen is opgenomen

Besluit: Overgenomen.

36104-4
Indiener R. Bisschop
Kamerlid, SGP

Motie van het lid Leijten c.s. over uitspreken dat de Kamer het voorstel tot wijzigen van de Kiesakte niet in overeenstemming acht met het subsidiariteitsbeginsel

Besluit: Aangenomen.

36104-5
Indiener R.M. Leijten
Kamerlid, SP
+ 6 anderen

Motie van het lid Strolenberg c.s. over het afwijzen van transnationale kieslijsten voor het Europees Parlement

Besluit: Aangenomen.

36104-6
Indiener M.F. Strolenberg
Kamerlid, VVD
+ 3 anderen

Motie van de leden Dassen en Ellemeet over het steunen van het voorstel tot toevoeging van 28 Uniebrede zetels

Besluit: Verworpen.

36104-7
Indiener L.A.J.M. Dassen
Kamerlid, Volt
+ 1 andere

Motie van het lid Dassen c.s. over het steunen van het voorgestelde spitzenkandidatensysteem

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

36104-8
Indiener L.A.J.M. Dassen
Kamerlid, Volt
+ 2 anderen