Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met onder andere de uitbreiding van het bestuurlijk handhavingsinstrumentarium (Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs) (35920)

Plenaire vergadering 5 juli 2022

Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met onder andere de uitbreiding van het bestuurlijk handhavingsinstrumentarium (Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs)

Besluit: Aangenomen.

35920
Indiener A. Slob
minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Amendement van het lid Bisschop over het schrappen van het criterium 'of langdurig' bij wanbeheer in de zin van nalatigheid

Besluit: Verworpen.

35920-9
Indiener R. Bisschop
Kamerlid, SGP

Amendement van het lid Bisschop over herinvoegen van het vereiste dat het handelen in strijd met de zorgplicht of de burgerschapsopdracht 'structureel' is

Besluit: Verworpen.

35920-10
Indiener R. Bisschop
Kamerlid, SGP

Amendement van de leden Westerveld en Kwint over een instemmingsrecht voor de medezeggenschapsraad over de bezoldiging van de toezichthouder

Besluit: Verworpen.

35920-14
Indiener E.M. Westerveld
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Gewijzigd amendement van de leden Kwint en Westerveld ter vervanging van nr. 8 over het maximeren van de bezoldiging van bestuurders die tevens een toezichthoudende functie bekleden

Besluit: Verworpen.

35920-15
Indiener J.P. Kwint
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Gewijzigd amendement van het lid Van Baarle ter vervanging van nr. 13 over een evaluatie na vijf jaar

Besluit: Aangenomen.

35920-22
Indiener S.R.T. van Baarle
Kamerlid, DENK

Amendement van de leden Segers en Peters over invoegen van het vereiste dat het handelen in strijd met de burgerschapsopdracht 'structureel of flagrant' is

Besluit: Aangenomen.

35920-23
Indiener G.J.M. Segers
Kamerlid, ChristenUnie
+ 1 andere

Gewijzigd amendement van het lid Peters ter vervanging van nr. 21 over het informeren van de Kamers als een spoedaanwijzing is gegeven

Besluit: Aangenomen.

35920-25
Indiener W.P.H.J. Peters
Kamerlid, CDA

Nader gewijzigd amendement van het lid Bisschop ter vervanging van nr. 20 over het herinvoegen van het vereiste dat sprake moet zijn van een 'ernstig' in plaats van een 'wezenlijk' vermoeden van wanbeheer

Besluit: Verworpen.

35920-26
Indiener R. Bisschop
Kamerlid, SGP

Amendement van het lid Westerveld over de medezeggenschap de bevoegdheid geven op te dragen bestuurders te ontslaan wegens wanbeheer

Besluit: Verworpen.

35920-27
Indiener E.M. Westerveld
Kamerlid, GroenLinks

Amendement van het lid Westerveld over het nadrukkelijker informeren en betrekken van de medezeggenschap

Besluit: Aangenomen.

35920-28
Indiener E.M. Westerveld
Kamerlid, GroenLinks

Gewijzigd amendement van de leden Van Meenen en Paul ter vervanging van nr. 18 over maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in het funderend onderwijs en het mbo

Besluit: Ingetrokken.

35920-29
Indiener P.H. van Meenen
Kamerlid, D66
+ 1 andere