Moties ingediend bij het tweeminutendebat Nationaal Programma Onderwijs (po en vo)

Plenaire vergadering 5 juli 2022

Motie van het lid De Hoop over bewezen effectieve praktijkgerichte interventies uit het buitenland in overweging nemen

Besluit: Aangenomen.

35925-VIII-179
Indiener H.E. de Hoop
Kamerlid, PvdA

Motie van het lid Ephraim over met een plan komen om de regeldruk voor leerkrachten zo snel mogelijk drastisch te verlagen

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

35925-VIII-180
Indiener O.R. Ephraim
Kamerlid, Groep Van Haga

Motie van het lid Ephraim over een wildgroei aan commerciƫle aanbieders voorkomen

Besluit: Aangenomen.

35925-VIII-181
Indiener O.R. Ephraim
Kamerlid, Groep Van Haga

Motie van het lid Ephraim over een deel van het NPO-budget gebruiken voor ventilatie op scholen

Besluit: Verworpen.

35925-VIII-182
Indiener O.R. Ephraim
Kamerlid, Groep Van Haga