Wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 tot wijziging van de fiscale regeling voor aandelenoptierechten met het oog op het wegnemen van een liquiditeitsprobleem in het geval van het verstrekken van aandelenoptierechten als loon (Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten) (35929)

Plenaire vergadering 28 juni 2022

Wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 tot wijziging van de fiscale regeling voor aandelenoptierechten met het oog op het wegnemen van een liquiditeitsprobleem in het geval van het verstrekken van aandelenoptierechten als loon (Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten)

Besluit: Aangenomen.

35929
Indiener J.A. Vijlbrief
staatssecretaris van Financiën

Amendement van het lid Alkaya ter vervanging van nr. 7 over beperking tot bedrijven met maximaal 100 werknemers bij toekenning van aandelenoptierechten

Besluit: Verworpen.

35929-8
Indiener M.Ö. Alkaya
Kamerlid, SP

Amendement van het lid Alkaya over beperking van het wetsvoorstel tot bedrijven die onvoldoende omzet genereren

Besluit: Verworpen.

35929-11
Indiener M.Ö. Alkaya
Kamerlid, SP