Moties ingediend bij het tweeminutendebat Ministeriële regeling kunststofproducten voor eenmalig gebruik

Plenaire vergadering 28 juni 2022

Motie van het lid Van Esch over het per 2023 enkel nog aanbieden van herbruikbare bekers in de Tweede Kamer

Besluit: Aangenomen.

30872-280
Indiener E.M. van Esch
Kamerlid, PvdD

Motie van het lid Van Esch over extra capaciteit voor de ILT

Besluit: Verworpen.

30872-281
Indiener E.M. van Esch
Kamerlid, PvdD

Motie van het lid Bouchallikh over een brede inventarisatie van bindend beleid voor plastic producten

Besluit: Verworpen.

30872-282
Indiener K. Bouchallikh
Kamerlid, GroenLinks

Motie van het lid Van Meenen c.s. over ondernemers stimuleren zo min mogelijk gebruik te maken van de uitzondering op de regeling voor wegwerpplastic

Besluit: Aangenomen.

30872-283
Indiener P.H. van Meenen
Kamerlid, D66
+ 3 anderen