Moties ingediend bij het tweeminutendebat Wereldwijde aanpak COVID-19

Plenaire vergadering 7 juni 2022

Motie van de leden Thijssen en Van der Lee over de bijdrage aan de pandemiebestrijding verhogen in de richting van de fair share

Besluit: Verworpen.

33625-337
Indiener J. Thijssen
Kamerlid, PvdA
+ 1 andere

Motie van het lid Hammelburg c.s. over structureel investeren in pandemische paraatheid en de versterking van gezondheidssystemen wereldwijd

Besluit: Aangenomen.

33625-338
Indiener A.R. Hammelburg
Kamerlid, D66
+ 2 anderen

Motie van het lid Van der Lee c.s. over afspraken over faciliteren van kennis- en technologieoverdracht bij een nieuwe pandemie

Besluit: Aangenomen.

33625-339
Indiener T.M.T. van der Lee
Kamerlid, GroenLinks
+ 2 anderen
Naar boven