Moties ingediend bij het debat over problemen met uithuisplaatsingen van kinderen

Plenaire vergadering 17 mei 2022

Motie van het lid Omtzigt over statistieken over "vrijwillige" uithuisplaatsingen

Besluit: Aangenomen.

31839-821
Indiener P.H. Omtzigt
Kamerlid, Omtzigt

Motie van het lid Omtzigt over de hersteloperatie en het werk van de ondersteuningsteams aanwijzen als groot project

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

31839-822
Indiener P.H. Omtzigt
Kamerlid, Omtzigt

Motie van het lid Westerveld c.s. over het ondersteuningsteam uitbreiden en openstellen voor alle ouders die met uithuisplaatsingen te maken hebben

Besluit: Verworpen.

31839-824
Indiener E.M. Westerveld
Kamerlid, GroenLinks
+ 2 anderen

Motie van de leden Westerveld en Van Raan over concrete streefcijfers en doelen vaststellen voor het verminderen van uithuisplaatsingen

Besluit: Aangenomen.

31839-825
Indiener E.M. Westerveld
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Motie van het lid Arib over bewerkstelligen dat gedupeerde ouders op laagdrempelige wijze alle informatie over hun uit huis geplaatste kind kunnen krijgen

Besluit: Aangenomen.

31839-826
Indiener K. Arib
Kamerlid, PvdA

Motie van de leden Marijnissen en Omtzigt over uitspreken dat de Kamer geen vertrouwen heeft in de gekozen oplossingen

Besluit: Verworpen.

31839-827
Indiener L.M.C. Marijnissen
Kamerlid, SP
+ 1 andere

Motie van het lid Maeijer over mogelijkheden om de Eigen Kracht Centrale te betrekken bij het opstellen van een familieplan voor gedupeerden

Besluit: Aangenomen.

31839-829
Indiener V. Maeijer
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Azarkan c.s. over de "vrijwllige uithuisplaatsingen" in kaart brengen en meenemen in de oplossing

Besluit: Verworpen.

31839-830
Indiener F. Azarkan
Kamerlid, DENK
+ 2 anderen

Motie van het lid Azarkan c.s. over uitzoeken in hoeverre problemen die samenhangen met de kinderopvangtoeslagen invloed hebben gehad op de uiteindelijke uithuisplaatsing

Besluit: Verworpen.

31839-831
Indiener F. Azarkan
Kamerlid, DENK
+ 2 anderen

Motie van het lid Azarkan c.s. over de terugkeer van kinderen naar het gezin meer centraal laten staan in de werkwijze

Besluit: Aangenomen.

31839-832
Indiener F. Azarkan
Kamerlid, DENK
+ 2 anderen

Motie van het lid Peters over een stappenplan voor hervorming van de jeugdbeschermingsketen

Besluit: Aangenomen.

31839-833
Indiener W.P.H.J. Peters
Kamerlid, CDA

Motie van de leden Peters en Van der Staaij over hulp van een zelfgekozen steunpersoon voortaan actief aan kinderen aanbieden

Besluit: Aangenomen.

31839-834
Indiener W.P.H.J. Peters
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Motie van de leden Peters en Van der Staaij over het ondersteuningsteam en gemeenten gebruik laten maken van de Stichting Eigen Kracht Centrale

Besluit: Aangenomen.

31839-835
Indiener W.P.H.J. Peters
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Motie van het lid Ceder c.s. over het onderzoeken van nut en effectiviteit van een wettelijke waarborging van de voortgang

Besluit: Aangenomen.

31839-836
Indiener D.G.M. Ceder
Kamerlid, ChristenUnie
+ 2 anderen

Motie van de leden Ceder en Arib over met de rechtspraak in gesprek gaan over het met voorrang behandelen van zaken van gedupeerde ouders en kinderen

Besluit: Aangenomen.

31839-837
Indiener D.G.M. Ceder
Kamerlid, ChristenUnie
+ 1 andere

Motie van de leden Ceder en Marijnissen over een verplichte procesvertegenwoordiging voor kinderen en ouders bij procedures rond uithuisplaatsingen en gezagsbeëindigende maatregelen

Besluit: Aangenomen.

31839-838
Indiener D.G.M. Ceder
Kamerlid, ChristenUnie
+ 1 andere

Motie van het lid Van Beukering-Huijbregts c.s. over een vergelijking van beschikbare instrumenten en tijd van kinderrechters in Nederland en kinderrechters in andere Europese landen

Besluit: Aangenomen.

31839-839
Indiener M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts
Kamerlid, D66
+ 2 anderen

Motie van de leden Van Beukering-Huijbregts en Raemakers over een vervolg op het Actieplan Verbetering Feitenonderzoek

Besluit: Aangenomen.

31839-840
Indiener M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Motie van het lid Van der Plas over het Reglement van Orde zodanig aanpassen dat afgesplitste Kamerleden dezelfde spreektijd krijgen als alle andere Kamerleden

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

31839-841
Indiener C.A.M. van der Plas
Kamerlid, BBB

Motie van het lid Van der Plas over een sociale praktijktoets opnemen in elk nieuw wetsvoorstel

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

31839-842
Indiener C.A.M. van der Plas
Kamerlid, BBB

Motie van het lid Van Houwelingen over verbetering van de rechtsbescherming van burgers door gebreken te repareren en een wetsvoorstel voor te bereiden

Besluit: Verworpen.

31839-844
Indiener P. van Houwelingen
Kamerlid, FVD

Motie van het lid Van Houwelingen over uithuisplaatsingen door financiële problemen wettelijk onmogelijk maken

Besluit: Verworpen.

31839-845
Indiener P. van Houwelingen
Kamerlid, FVD

Motie van het lid Van Houwelingen over het onmiddellijk terugbrengen van uit huis geplaatste kinderen naar het gezin waar zij vandaan kwamen

Besluit: Verworpen. (25-116)

31839-846
Indiener P. van Houwelingen
Kamerlid, FVD

Motie van de leden Van Haga en Smolders over het als schandaal benoemen van uithuisplaatsingen als gevolg van het toeslagenschandaal

Besluit: Verworpen.

31839-847
Indiener W.R. van Haga
Kamerlid, Groep Van Haga
+ 1 andere

Motie van de leden Van Haga en Smolders over afschuw uitspreken over het verbod voor moeders om op sociale media foto's van hun verdwenen kinderen te plaatsen

Besluit: Verworpen.

31839-848
Indiener W.R. van Haga
Kamerlid, Groep Van Haga
+ 1 andere

Gewijzigde motie van het lid Maeijer over ervoor zorgen dat alle lopende uithuisplaatsingen voor 1 juli 2022 worden herbeoordeeld (t.v.v. 31839-828)

Besluit: Verworpen.

31839-851
Indiener V. Maeijer
Kamerlid, PVV

Gewijzigde motie van het lid Van Raan c.s. over gemeentes meer regelruimte geven voor experimenten rond de aanpak van uit huis geplaatste kinderen (t.v.v. 31839-843)

Besluit: Aangenomen.

31839-852
Indiener L. van Raan
Kamerlid, PvdD
+ 15 anderen

Nader gewijzigde motie van de leden Omtzigt en Marijnissen over een mogelijkheid tot herziening bij lopende uithuisplaatsingen (t.v.v. 31839-849)

Besluit: Aangenomen.

31839-850
Indiener P.H. Omtzigt
Kamerlid, Omtzigt
+ 1 andere