Moties ingediend bij het tweeminutendebat Ministeriële regeling inspectie belastingen, toeslagen en douane

Plenaire vergadering 17 mei 2022

Motie van het lid Eerdmans c.s. over de mogelijkheid om een inspecteur-generaal uit te nodigen zonder toestemming van een bewindspersoon

Besluit: Aangenomen.

31066-1009
Indiener B.J. Eerdmans
Kamerlid, JA21
+ 9 anderen

Motie van het lid Eerdmans c.s. over ook voor de domeinen toeslagen en douane een wettelijke basis creëren voor ontheffing van de geldende geheimhoudingsplicht

Besluit: Aangenomen.

31066-1010
Indiener B.J. Eerdmans
Kamerlid, JA21
+ 10 anderen

Motie van het lid Omtzigt c.s. over mogelijk maken dat een gekwalificeerde minderheid het besluit kan nemen om een ig uit te nodigen

Besluit: Aangenomen.

31066-1011
Indiener P.H. Omtzigt
Kamerlid, Omtzigt
+ 12 anderen

Motie van het lid Van der Lee c.s. over wettelijke verankering van de formeel onafhankelijke positie van de IBTD

Besluit: Aangenomen.

31066-1013
Indiener T.M.T. van der Lee
Kamerlid, GroenLinks
+ 10 anderen

Motie van het lid Romke de Jong over de autonome bevoegdheid voor specifieke rijksinspecties om rapporten uit eigen naam naar de Kamer te sturen

Besluit: Aangenomen.

31066-1014
Indiener R.H. (Romke) de Jong
Kamerlid, D66

Gewijzigde motie van het lid Van der Lee c.s. over de mogelijkheid voor de IBTD om onderzoek te starten naar aanleiding van individuele meldingen (t.v.v. 31066-1012)

Besluit: Aangenomen.

31066-1018
Indiener T.M.T. van der Lee
Kamerlid, GroenLinks
+ 10 anderen