Moties ingediend bij het tweeminutendebat Armoede- en schuldenbeleid

Plenaire vergadering 10 mei 2022

Motie van het lid Léon de Jong over een adequate specifieke koopkrachtherstelmaatregel voor mensen met AOW en een klein aanvullend pensioen en huishoudens met een modaal inkomen

Besluit: Verworpen.

24515-621
Indiener L.W.E. (Léon) de Jong
Kamerlid, PVV

Motie van het lid Léon de Jong over het proactief inzichtelijk maken wat de actuele gevolgen zijn van de stijgende inflatie op de koopkracht

Besluit: Verworpen.

24515-622
Indiener L.W.E. (Léon) de Jong
Kamerlid, PVV

Motie van de leden Kathmann en Maatoug over het breder onder de aandacht brengen van de mogelijkheden tot verkorting van de wettelijke schuldsanering

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

24515-624
Indiener B.C. Kathmann
Kamerlid, PvdA
+ 1 andere

Motie van het lid Kathmann over gemeenten oproepen om het Kwaliteitskader schuldhulpverlening voortvarend en breed toe te passen

Besluit: Aangenomen.

24515-625
Indiener B.C. Kathmann
Kamerlid, PvdA

Motie van de leden Kuzu en Van Baarle over in het actieplan armoedebeleid specifieke maatregelen opnemen tegen armoede onder ouderen met een migratieachtergrond

Besluit: Verworpen.

24515-626
Indiener T. Kuzu
Kamerlid, DENK
+ 1 andere

Motie van de leden Kuzu en Van Baarle over in de voorgenomen interdepartementale aanpak een specifiek plan van aanpak voor mbo-studenten opnemen

Besluit: Verworpen.

24515-627
Indiener T. Kuzu
Kamerlid, DENK
+ 1 andere

Motie van de leden Kat en Ceder over het faciliteren en stimuleren dat alle gemeenten zich aansluiten bij de nationale schuldhulproute en werken met saneringskredieten

Besluit: Aangenomen.

24515-628
Indiener H. Kat
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Motie van de leden Kat en Ceder over jongvolwassenen informeren over de financiële verantwoordelijkheden die horen bij volwassenheid

Besluit: Aangenomen.

24515-629
Indiener H. Kat
Kamerlid, D66
+ 1 andere

Motie van het lid Palland over werk maken van een betere informatie-uitwisseling tussen SVB en UWV

Besluit: Overgenomen.

24515-630
Indiener H.M. Palland
Kamerlid, CDA

Motie van het lid Palland c.s. over onderzoek naar landelijke invoering van de schuldpauzeknop

Besluit: Aangenomen.

24515-631
Indiener H.M. Palland
Kamerlid, CDA
+ 2 anderen

Motie van het lid Van der Plas over onderzoeken hoe bijlessen zo snel mogelijk gratis aangeboden kunnen worden aan kinderen met een achterstand uit arme gezinnen

Besluit: Vervallen in verband met verstrijken termijn.

24515-632
Indiener C.A.M. van der Plas
Kamerlid, BBB

Motie van het lid Van Kent over het minimumloon verhogen naar €15 per uur met behoud van de koppeling met alle uitkeringen

Besluit: Verworpen.

24515-633
Indiener B. van Kent
Kamerlid, SP

Motie van het lid Van Kent over €800 als ondergrens van de toe te kennen energietoeslag hanteren

Besluit: Verworpen.

24515-634
Indiener B. van Kent
Kamerlid, SP

Motie van het lid Ceder over het schrappen van de regeling wanbetalers uit de Zorgverzekeringswet

Besluit: Aangehouden (tijdens debat).

24515-635
Indiener D.G.M. Ceder
Kamerlid, ChristenUnie

Motie van de leden Ceder en Kat over het uit de privacywetgeving wegnemen van obstakels voor preventieve en tijdige schuldhulpverlening

Besluit: Overgenomen.

24515-636
Indiener D.G.M. Ceder
Kamerlid, ChristenUnie
+ 1 andere

Motie van de leden Ceder en Kat over een gecombineerde aanpak armoede en gezondheid bij schuldenproblematiek

Besluit: Aangenomen.

24515-637
Indiener D.G.M. Ceder
Kamerlid, ChristenUnie
+ 1 andere

Gewijzigde motie van het lid Léon de Jong over geen negatieve financiële gevolgen door het ontvangen van energietoeslag (t.v.v. 24515-623)

Besluit: Aangenomen.

24515-639
Indiener L.W.E. (Léon) de Jong
Kamerlid, PVV