Moties ingediend bij het notaoverleg Hoofdlijnen herinvoering basisbeurs en tegemoetkoming studenten

Plenaire vergadering 7 april 2022