Moties ingediend bij het notaoverleg Hoofdlijnen herinvoering basisbeurs en tegemoetkoming studenten

Plenaire vergadering 7 april 2022

Motie van de leden Westerveld en Kwint over een solidariteitsbijdrage ten gunste van onderwijs voor alle jongeren vanaf 18 jaar

Besluit: Verworpen.

24724-177
Indiener E.M. Westerveld
Kamerlid, GroenLinks
+ 1 andere

Motie van het lid Westerveld over 100 miljoen euro teruggeven aan het hoger onderwijs voor de nieuwe basisbeurs

Besluit: Verworpen.

24724-178
Indiener E.M. Westerveld
Kamerlid, GroenLinks

Motie van de leden Van der Molen en Van der Laan over aanpassingen om studenten met ouders met een middenkomen financieel te ondersteunen

Besluit: Aangenomen.

24724-180
Indiener H. van der Molen
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Motie van het lid Kerseboom over bij fiscaal partnerschap alleen de inkomsten van het individu met studieschuld wegen

Besluit: Verworpen.

24724-181
Indiener S. Kerseboom
Kamerlid, FVD

Motie van het lid Kerseboom over de nieuwe basisbeurs met terugwerkende kracht invoeren

Besluit: Verworpen.

24724-182
Indiener S. Kerseboom
Kamerlid, FVD

Motie van het lid Kerseboom over het studentenreisproduct zowel doordeweeks als in het weekend laten gelden

Besluit: Verworpen.

24724-183
Indiener S. Kerseboom
Kamerlid, FVD

Motie van het lid Kerseboom over het vervroegen van de compensatie van studenten die onder het leenstelsel hebben gestudeerd

Besluit: Verworpen.

24724-184
Indiener S. Kerseboom
Kamerlid, FVD

Motie van het lid Kerseboom over een uitbetalingsoptie mogelijk maken bij de compensatie van leenstelselstudenten met een studieschuld

Besluit: Verworpen.

24724-185
Indiener S. Kerseboom
Kamerlid, FVD

Motie van het lid Van Baarle over het verkennen van dekkingsmogelijkheden om meer uit te geven aan de afschaffing van het leenstelsel

Besluit: Verworpen.

24724-186
Indiener S.R.T. van Baarle
Kamerlid, DENK

Motie van het lid Van Baarle over het niet verlagen van de maximale aanvullende beurs voor de laagste inkomens

Besluit: Aangenomen.

24724-187
Indiener S.R.T. van Baarle
Kamerlid, DENK

Motie van het lid Van Baarle over het beperken van de weging van een studieschuld op een hypotheek

Besluit: Aangenomen.

24724-189
Indiener S.R.T. van Baarle
Kamerlid, DENK

Motie van het lid Wassenberg c.s. over het onderzoeken en jaarlijks monitoren van de financiële positie van studenten met een beperking

Besluit: Aangenomen.

24724-190
Indiener F.P. Wassenberg
Kamerlid, PvdD
+ 4 anderen

Motie van het lid Bisschop c.s. over de inkomensgrens voor de aanvullende beurs verhogen naar €70.000

Besluit: Verworpen.

24724-191
Indiener R. Bisschop
Kamerlid, SGP
+ 3 anderen

Motie van het lid Bisschop over een fiscale aftrek voor schulden die onder het leenstelsel zijn opgebouwd

Besluit: Verworpen.

24724-192
Indiener R. Bisschop
Kamerlid, SGP

Motie van de leden Van der Plas en Dassen over een integrale aanpak om de generatie die heeft geleden onder het leenstelsel tegemoet te komen

Besluit: Verworpen.

24724-194
Indiener C.A.M. van der Plas
Kamerlid, BBB
+ 1 andere

Motie van de leden Dassen en Van der Plas over het wettelijk collegegeld voor het studiejaar 2023-2024 eenmalig bevriezen

Besluit: Aangehouden.

24724-195
Indiener L.A.J.M. Dassen
Kamerlid, Volt
+ 1 andere

Motie van het lid Van der Graaf over het uitwerken van varianten met een hogere basisbeurs

Besluit: Aangenomen.

24724-196
Indiener S.J.F. van der Graaf
Kamerlid, ChristenUnie

Motie van het lid Van der Graaf c.s. over één centraal punt waar studenten met een beperking hun financiële steun kunnen aanvragen

Besluit: Aangenomen.

24724-197
Indiener S.J.F. van der Graaf
Kamerlid, ChristenUnie
+ 4 anderen

Gewijzigde motie van de leden Van der Plas en Dassen over onderzoeken hoe de in de hoofdlijnenbrief genoemde ‘andere maatregelen’ anders gefinancierd kunnen worden (t.v.v. 24724-193)

Besluit: Verworpen.

24724-200
Indiener C.A.M. van der Plas
Kamerlid, BBB
+ 1 andere

Gewijzigde motie van het lid Westerveld c.s. over de huurtoeslag uitbreiden naar studentenkamers en onzelfstandige woningen (t.v.v. 24724-179)

Besluit: Verworpen.

24724-199
Indiener E.M. Westerveld
Kamerlid, GroenLinks
+ 2 anderen

Motie van het lid Van Baarle over de wenselijkheid om het wetsvoorstel te laten toetsen door het Nibud

Besluit: Via commissiebrief de regering verzoeken een toets van het Nibud te leveren bij het indienen van het wetsvoorstel.

24724-188
Indiener S.R.T. van Baarle
Kamerlid, DENK