Moties ingediend bij het tweeminutendebat Belastingen

Plenaire vergadering 5 april 2022

Motie van het lid Van der Lee over uitspreken dat het huidige niveau van vermogensongelijkheid ongewenst hoog is

Besluit: Verworpen.

35927-115
Indiener T.M.T. van der Lee
Kamerlid, GroenLinks

Motie van het lid Van der Lee over voorbereiden op een grote belastingherziening

Besluit: Verworpen.

35927-116
Indiener T.M.T. van der Lee
Kamerlid, GroenLinks

Motie van het lid Azarkan over monitoren van de fiscale schuldenberg van ondernemers

Besluit: Aangenomen.

35927-117
Indiener F. Azarkan
Kamerlid, DENK

Motie van de leden Inge van Dijk en Idsinga over voorstellen om beleggingsvermogen aangehouden in box 2 beter in kaart te brengen

Besluit: Aangenomen.

35927-118
Indiener I. (Inge) van Dijk
Kamerlid, CDA
+ 1 andere

Motie van het lid Romke de Jong over belastingontwijkingsconstructies betrekken bij het onderzoek naar de BOR of bij het ibo vermogensongelijkheid

Besluit: Aangenomen.

35927-119
Indiener R.H. (Romke) de Jong
Kamerlid, D66

Motie van het lid Grinwis c.s. over het doorvoeren van de verlaging van btw op groente en fruit naar 0% en een suikerbelasting

Besluit: Overgenomen.

35927-120
Indiener P.A. Grinwis
Kamerlid, ChristenUnie
+ 2 anderen

Motie van de leden Stoffer en Idsinga over ondernemingen met toekomstperspectief de mogelijkheid bieden hun terugbetaaltermijn te verlengen

Besluit: Aangehouden.

35927-121
Indiener C. Stoffer
Kamerlid, SGP
+ 1 andere

Motie van het lid Omtzigt over bij de Voorjaarsnota 100 miljoen bezuinigen op de expatregeling

Besluit: Verworpen.

35927-122
Indiener P.H. Omtzigt
Kamerlid, Omtzigt